This post is also available in: English (Engels)

Glashelder project management dat een
verschil maakt

Waarom uw project niet uitbesteden aan een externe project
manager?

MYPS project managers ontwerpen concrete, heldere projectplannen o.b.v. de reële noden binnen uw bedrijf en leiden en
begeleiden ze met volle aandacht tot het afgesproken resultaat.

Project Management bij MYPS

ERP implementaites zijn nooit eenvoudig geweest. Mits goed gedaan, breng je de organisatie in een strategische positie om fundamentele breakthroughs te maken. Maar voor je zover bent, kan en zal veel verkeerd lopen. MYPS beschikt over interim project managers met een rijke, professionele ervaring, die je de valkuilen helpen vermijden – of het project opnieuw op het juiste spoor brengen.
Ze analyseren de bedrijfsprocessen, creëren het theoretische en praktische kader van het project en leiden het naar een goed einde. Dit doen ze a.d.h.v. een doordachte methodologie, aandacht voor kwaliteit, met het juiste risico-management, in open communicatie met alle stakeholders.

Waarom de meeste projecten mislukken.

Uit ervaring weten we dat het merendeel van de projecten, op één of andere manier, de beloftes niet waarmaakt: over budget, te late oplevering, onvolledige scope…of de uitvoering stoot op veel weerstand, … Tijdens GO LIVE blijkt onvoldoende voorbereiding of risico-analyse, die mogelijk de continuïteit in gevaar brengt… En jouw belangrijkste assets – jouw menselijk kapitaal- lijdt; de weerstand werd gedurende het project niet aangepakt, waardoor ze hun engagement verliezen… wat allemaal resulteert in een lange leercurve, en een beduidend hogere kost van de implementatie.

Hoe komt dat en wat kan je eraan doen?

sw_0_1474

Stel zorgvuldig je team samen

Instabiele teams veroorzaken instabiele projecten. Teams waarin de
bezetting te veel wijzigt, beperken het draagvlak en diepgang, en staan
dus een geloofwaardige realisatie van het project in de weg.


Tips:

  • Hou het team “in de loop”: zorg ervoor dat ze weten wat elders
    in de organisatie gebeurt;
  • Geef voldoende management aandacht aan het team;
  • Zorg voor stabiliteit en veiligheid voor elk teamlid.

Definieer een doel

Projecten hebben nood aan een afgebakend, helder doel. Het vormt de noodzakelijke ruggegraat van alle projectactiviteiten en -beslissingen en geeft het project en de medewerkers een consistente richting. Het bewaken en communiceren ervan vereist een goede methodologie en persoonlijke vaardigheden van de projectleider.
sw_0_1500
sw_0_1500

Definieer een doel

Projecten hebben nood aan een afgebakend, helder doel. Het vormt de noodzakelijke ruggegraat van alle projectactiviteiten en -beslissingen en geeft het project en de medewerkers een consistente richting. Het bewaken en communiceren ervan vereist een goede methodologie en persoonlijke vaardigheden van de projectleider.
sw_0_1520

Communiceer correct

In elke faze van het project krijg je te maken met weerstand, altijd, bij
zo goed als iedereen, op alle niveaus en bij elke stakeholder. Het
managen van weerstand is cruciaal; net zoals een bokser incasseer je
veel slagen op je weg naar integratie! Er is geen alternatief voor
aandacht, tijd en...communicatie!

Maak duidelijke afspraken

Goede afspraken maken goede managers.
Goede afspraken creëren vertrouwen.
Vertrouwen bevordert samenwerking.
Samenwerking is noodzakelijk om succes te boeken.
sw_0_1540
sw_0_1540

Maak duidelijke afspraken

Goede afspraken maken goede managers.
Goede afspraken creëren vertrouwen.
Vertrouwen bevordert samenwerking.
Samenwerking is noodzakelijk om succes te boeken.
Het mechanisch opzetten van een project is één ding, maar een project leiden, uitvoeren en integreren is een heel ander aspect.
Project management en operational management bij MYPS zijn daarom onlosmakelijk verbonden met professioneel change
management.

Start samen met ons uw project en ervaar het verschil
van professioneel project management

Share
Share